ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557

 


 

งานราชพฤกษ์สัมพันธ์ : กีฬาประจำปี 2557


ประชาสัมพันธ์

 

สาส์นจากผู้อำนวยการ

 • วันการศึกษาเอกชน

  วันการศึกษาเอกชน

  คณะครูโรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ และ โรงเรียนเอกชนทั้งในและนอกระบบ ในจังหวัดชุมพรร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันการศึกษาเอกชน ที่โรงเรียนิรมลชุมพร โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ( นายบำรุง ฤทธิรัตน์ )เป็นประธาน มี นางจุฑารัตน์ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนชุมพร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 คุณสมศรี เทพประชา […]

   
 • เจตนารมณ์

  เจตนารมณ์

            โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อปีการศึกษา  2546  โดยมีน้องชายคือ  คุณจารุพันธ์  บุญสิทธิ์   เป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินการทั้งหมด  ในช่วงต้นของการเตรียมการได้ใช้สถานที่ซึ่งเป็นบ้านเดิมของพ่อแม่และบรรพบุรุษ  เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน  ในระยะแรก  ดิฉันยังรับราชการอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพฯ  แต่ด้วยเจตนาอันแน่วแน่  ที่จะจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาชุมชน  พัฒนาบ้านเกิด  ด้วยสำนึกรักบ้านเกิด จึงได้ตัดสินใจลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุอีก  ประมาณ  5 – […]

   
 

วิชาการ

 • การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับภาค

  การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับภาค

  โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ส่งนักเรียนจำนวน 17 คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ระหว่างวันที่ 16 – 20 กันยายน 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 กิจกรรม รองชนะเลิศ 2 […]

   
 • การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( ประถมศึกษาชุมพรเขต2 )

  การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( ประถมศึกษาชุมพรเขต2 )

         ขอแสดงความชื่มชมกับนักเรียนโรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ทุกคน ที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่ายเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 โดยผู้ชนะการแข่งขันในระดับเครือข่าย จำนวน 23 คนจะได้ไปเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.ชพ.2 ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2555 ทั้งนี้นักเรียนของโรงเรียนส่วนหนึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศในระดับเขตพื้นที่ ในประเภทภาษาต่างประเทศ ได้แต่ ด.ช. […]

   
 • โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  ด้วยจังหวัดชุมพรได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน : หลักสูตรอบรมอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 100 ชั่วโมง ทั้งนี้ โรงเรียนเอกชนใน สพป.ชพ.1 และ สพป.ชพ.2 แยกจัดเป็น 2 กลุ่ม เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ของผู้บริหารและครู ในส่วนของ สพป.ชพ.2 มี […]

   
 

บทความ

 • คุณภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  คุณภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  เมื่อกล่าวถึงคำว่า “คุณภาพ” ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของเกณฑ์การประเมินมาตรฐานหรือชี้ตัววัดประสิทธิภาพต่างๆ ที่จะช่วยให้เราคาดหมายสิ่งที่เราต้องการจะวัด ว่ามีคุณภาพเพียงใด ตัวอย่างง่ายๆ ถ้าเราขับรถตามรถคันหน้าที่มีสภาพ บุบบิบ ปุปุ ปะปะ หลายแห่ง แถมที่ท้ายรถยังมีข้อความว่า “นักรบย่อมไม่กลัวบาดแผล” เราคงต้องชะลอความเร็วลงหน่อยแล้วชั่งใจตัวเองว่าจะขับรถตามคันหน้าต่อไปดีไหมนั้นเพราะเราประเมินคุณภาพการขับรถคันหน้าจากสภาพที่เราเห็น ในเรื่องสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเบื้องต้นก็คงเช่นเดียวกัน ในลักษณะของผู้ชมผู้ใช้สื่อดังกล่าว จะให้ความสนใจกับสภาพทีเห็นจากจอคอมพิวเตอร์เป็นประการแรกก่อน แต่แค่สภาพที่เห็นในการวัดคุณภาพสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเท่านั้นยังไม่พอ จึงได้มีความพยายามที่จะจัดทำเกณฑ์การประเมินสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้อย่างหลากหลาย โดยคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน […]

   
 • องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ หมายถึง ส่วนการทํางานที่จําเป็นสําหรับคอมพิวเตอร์ 4 ส่วนคือส่วนที่ทําหน้าที่รับข้อมูล และคําสั่ง หรือเรียกว่าหน่วยรับข้อมูลเข้า ส่วนที่ทําหน้าที่นําข้อมูลที่นําเข้า หรือคําสั่งไปประมวลผล หรือเรียกกว่าหน่วยประมวลผลกลาง ส่วนที่ทําหน้าที่นําผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลกลางไปแสดง หรือเรียกกว่าหน่วยแสดงผล และส่วนที่ทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะนํามาใช้ในภายภาคหน้าหรือเรียกว่าว่าหน่วยเก็บข้อมูลสํารองจําลองลักษณะการทํางานที่จําเป็นสําหรับคอมพิวเตอร์ (องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์) 1 หน่วยรับข้อมูลเข้า (Input […]

   
 • รมว.ไอซีที ลั่น พ.ย.นำร่องแจกแท็บเล็ต 5 โรงเรียน

  รมว.ไอซีที ลั่น พ.ย.นำร่องแจกแท็บเล็ต 5 โรงเรียน

                      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ได้บริจาคเครื่องแท็บเล็ต ให้กระทรวงศึกษาธิการ 600 เครื่อง […]

   
 
 

รอบรั้วโรงเรียน