Home » Uncategorized » กีฬาสัมพันธ์ครูเอกชน 24 กันยายน 2555

กีฬาสัมพันธ์ครูเอกชน 24 กันยายน 2555

       คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชุมพรได้กำหนดให้วันที่ 24 กันยายน 2555 เป็นวันแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งแข่งขันที่สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร มีการประกวดขบวนพาเหรด-เชียร์ลีดเดอร์ มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลผสมชาย-หญิง และแข่งขันกีฬาพื้นบ้านหลายชนิด สนุกสนานแค่ไหนดูจากภาพก็แล้วกัน