Home » กิจกรรม » งานราชพฤกษ์สัมพันธ์ 31 สิงหาคม 2555

งานราชพฤกษ์สัมพันธ์ 31 สิงหาคม 2555

โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน ( กีฬาสี ) เป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือน สิงหาคม สำหรับในปีนี้ ได้เชิญคุณเอกชัย มุจจลินท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ มาเป็นนักกีฬาอาวุโส กล่าวนำคำปฏิญาณให้แก่นักกีฬาสมัครเล่นด้วย

นอกจากนั้นยังได้เชิญอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร มาทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้แก่นักเรียนและครูเช่นทุกปี
สนุกสนานแค่ไหนดูได้จากภาพ