Home » กิจกรรม » พิธีเปิดโครงการโรงเรียนธนาคารบุญสิทธิ์อนุสรณ์ 2556

พิธีเปิดโครงการโรงเรียนธนาคารบุญสิทธิ์อนุสรณ์ 2556

         นางวรรณวิมล  กัลวิชา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนธนาคารบุญสิทธิ์อนุสรณ์ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  20 กันยายน  2556  (หลังจากเริ่มรับฝากเงิน  ตั้งแต่วันที่  7  สิงหาคม  2556)  และเปิดแพรคลุมป้ายธนาคารร่วมกับคุณพวงจิตร  มณีโชติ  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาสวี  โรงเรียนธนาคารได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง  และนักเรียนสนับสนุนให้บุตรหลานรักการออมตามเจตนารมณ์ของโรงเรียนอย่างท่วมท้น  เพียงเวลาไม่ถึง   2  เดือน  นับจากเริ่มรับฝากเงิน  มียอดเงินฝากเป็นแสน  ในพิธีเปิดมีท่านผู้มีเกียรติและผู้ปกครองร่วมเป็นสักขีพยานและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก