Home » บทความ » รมว.ไอซีที ลั่น พ.ย.นำร่องแจกแท็บเล็ต 5 โรงเรียน

รมว.ไอซีที ลั่น พ.ย.นำร่องแจกแท็บเล็ต 5 โรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ได้บริจาคเครื่องแท็บเล็ต ให้กระทรวงศึกษาธิการ 600 เครื่อง เพื่อให้นำไปใช้ในโครงการ One Tablet PC Per Child ซึ่ง ศธ.มีแผนจะนำร่องในภาคเรียนที่ 2/2554 โดยมอบให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. วิจัยหาผลกระทบที่เกิดกับนักเรียน เช่น สายตาเสีย สูญเสียประสาทสัมผัส โดย สพฐ.ได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่องใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ โรงเรียนราชวินิต กทม. โรงเรียนอนุบาลลำปาง จ.ลำปาง โรงเรียนอนุบาลพังงา จ.พังงา และโรงเรียนสนามบิน จ.ขอนแก่น

ทั้งนี้จะแจกแท็บเล็ตให้นักเรียนระดับ ป.1 และ ป.4 ในโรงเรียนนำร่องดังกล่าว และจะขอรับบริจาคจนกว่าจะครบทุกคน คาดว่าจะสรุปผลวิจัยได้ในปี 2555 ส่วนการดำเนินโครงการจริงก็เริ่มจัดซื้อแท็บเล็ตแจกต่อเมื่อนักเรียนและครูมีความพร้อมเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม จะตัดสินใจดำเนินโครงการหรือไม่ ไม่เกี่ยวกับผลวิจัยนี้ แต่วิจัยเพื่อตอบโจทย์ว่าแท็บเล็ตจะมีผลกระทบต่อเด็กอย่างไร และหาทางป้องกัน