Home » กิจกรรม » ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกับทางอำเภอสวี

ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกับทางอำเภอสวี

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันซึ่งรำลึกถึง ครูกลอนสุนทรภู่ มหากวีเอกของไทย และวันนี้ยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกอีกด้วย ในปีนี้ท่านนายอำเภอสวี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยจัดให้มีพิธีดื่มน้ำสาบาน ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทางโรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ ได้มีการจัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกับทางอำเภอด้วย